New items
Hitchcock : teksty i parateksty
Sztuka ze społecznością
Sztuka europejskiego baroku : Anglia, Francja = European baroque art : Great Britain, France
Prix Ars Electronica 2023 : New Animation Art, Aritificial Intelligence & Life Art, Digital Musics & Sound Art, u19-create your own world, Ars Electronica Award for Digital Humanity, CultText x Ars Electronica Award, Klasse! Lernen. Wir sind digital, STARTS Prize'23, European Union Prize for Citizen Science
Podróż autora : struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy