New items
Late Medieval passion panoramas : background, function, reception
Ostatni wiejscy muzykanci : ludzie, obyczaje, muzyka : ze zbiorów Andrzeja Bieńkowskiego
Piotr Gawron : nie ma formy bez anegdoty = no form without anecdote
Hieronim Bosch
Opt Art : from mathematical optimization to visual design