New items
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Modigliani
Helene B. Grossmann : Share the Light
Sztuka wczesnochrześcijańska
Nalini Malani : The Rebellion of the Dead : Retrospective 1969-2018 = La rébellion des morts. Part 1