Nowości
Postava (po)stoj : Ján Triaška
Tarot
Oświecenie, czyli Tu i teraz
Bosch : zbliżenia
Surrealizm, realizm, marksizm : sztuka i lewica komunistyczna w Polsce w latach 1944-1948