New items
No cover
Leszek Hołdanowicz : plakaty : [katalog wystawy, Galeria 3a, Warszawa] luty-marzec 1995
Spór : antologia internetowego "Obiegu" 2004-2015
No cover
Spiraling polyhedron
Janusz Stanny : plakaty i okładki = posters, book covers
Dama z Elche : w kręgu sztuki hiszpańskiej