New items
Ciałaczki : 8.III. - 11.III.2020 ; 4.V. - 15.V.2020, Kraków
5 lat Plenerów Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki : Sandomierz, Warszawa, Kraków, Toruń
Karol Palczak : Tym, co teraz widzę = What I Am Seeing Now
Bardo/Embodiment : Mateusz Dąbrowski, Jakub Wróblewski
Tadeusz Król : krajobraz elementy i struktury = landscape elements and textures