New items
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation
Marc Chagall : wszystko jest malarstwem = everything is painting
Wprowadzenie do projektowania przestrzennego : zasady, procesy i projekty
11. Triennale Grafiki Polskiej = 11th Polish Print Triennial
Chaïm Soutine : Against the Current