New items
Data visualization for design thinking : applied mapping
Władysław Strzemiński : zawsze w awangardzie : rekonstrukcja nieznanej biografii 1893-1917
Historia teatru
Otto Dix - Der böse Blick = Otto Dix - The Evil Eye
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji