Nowości
Image of the Individual : Portraits in the Renaissance
Impas : opór, utrata, niemoc, sztuka
Smart Spaces : Storage at Home
Haptyczność poszerzona : zmysł dotyku w sztuce polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku
Trickster Strategies in the Artists' and Curatorial Practice