New items
essential Joseph Beuys
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Nostalgia za Kresami : ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska
Robots : the 500-year quest to make machines human
Otto Dix - Der böse Blick = Otto Dix - The Evil Eye