Nowości
Talking Contemporary Curating
Feminizmy : historia globalna
Cyfrowa grafosfera : wprowadzenie do badań nad graficzną organizacją środowiska cyfrowego
Prosto z ulicy : sztuki wizualne w dobie mediów społecznościowych i kultury uczestnictwa : street art
Współczesna natura