New items
Drag Dictionary : An illustrated glossary of fierce queen slang
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2022/2023 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2022/2023
Doświadczenie estetyczne i potęga owładnięcia
Trickster Strategies in the Artists' and Curatorial Practice
Rozproszone : teksty z lat 1923-1988. T. 2