New items
On the phenomenon of visual arts and the meanders of their preservation : the philosophy and elements of the new theory and practice of conservation
Castaway Modernism : Basel's Acquisitions of "Degenerate" Art
Teresa Murak - nowe spojrzenia
Haptyczność poszerzona : zmysł dotyku w sztuce polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku
Paryż domowym sposobem : o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL