Nowości
Daniel Rycharski : strachy : wybrane działania 2008-2019
Biała strefa : Galeria Austriacka, Warszawa, 11.08-7.09.2006
Plakat do filmu - film na plakacie : ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Ossolineum i Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia = Posters for films - films on posters : from the collection of the Documents of Social Life Department of the Ossolineum Library, and the Wrocław Contemporary Culture Room
Literkolekcja
Aliens Artbook