Nowości
Grafika Wojciecha Weissa : techniki artystyczne, monotypie, grafika użytkowa : katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, październik 1975
Informator ASP w Warszawie = ASP in Warsaw prospectus
Andrzej Zwierzchowski : malarstwo : listopad 1980
Józef Mroszczak
Samotność komiksiarza