Nowości
Klasycy Akademii warszawskiej w zbiorach Galerii Studio
Poster : A Visual History
Teresa Sztwiertnia : Utajone : malarstwo, rysunek, opowiadania
Jacek Jagielski : resume*
Galeria -1 : Polski Komitet Olimpijski : wystawy sztuki współczesnej 2006-2016