Nowości
Gdańsk - Warszawa : wspólne historie, kryterium koloru
Okaleczony świat : historie fotografii Europy Środkowej 1838-2018
Mirosław Bałka : Pracownia Działań Przestrzennych, Wydział Sztuki Mediów = Studio of Spatial Activities Faculty of Media Art
Album kwiatowe Elizy Orzeszkowej
Marcel Dzama : Puppets, Pawns, and Prophets