Nowości
Lehmbruck, Kolbe, Mies van der Rohe : Künstliche Biotope = Artificial Biotopes
Adam Myjak : historie = stories
Podaj dalej : dizajn, nauczanie, życie
Kultura miejsca : studia ofiarowane profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Teresa Sztwiertnia : Utajone : malarstwo, rysunek, opowiadania