New items
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Krajobrazy literackie : fotografia 1985-2007 = Literary landscapes : photography 1985-2007
Idee graficznego myślenia : IV Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza w Warszawie IMPRINT 2017 = Graphic thinking ideas : 4th Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial in Warsaw IMPRINT 2017
Metafiguracje : omdlenie = Metafigurations : fainting : Sławomir Lipnicki
Przenikanie : Stanisław Cukier, Mariusz Woszczyński : Galeria Punkty Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 28 lutego - 20 marca 2022