New items
Słyszałem, jak sowa woła moje imię : opowieść o Marianie Stachurskim
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Różnica i powtórzenie w wieloelementowej kompozycji plastycznej
Exprint/Inprint : grafika jako proces przekształceń = graphic art as a process of transformation
No cover
Maria Stangret : przekreślić wszystko = Cross out everything