New items
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Bloodlines : the Zhang Xiaogang story
Spirit of Painting : Cai Guo-Qiang at the Prado
Khmer ceramics : beauty and meaning