New items
Mieczysław Wasilewski : plakat &
Tamara Łempicka : rysunek = drawing
Metafiguracje : omdlenie = Metafigurations : fainting : Sławomir Lipnicki
No cover
Leszek Hołdanowicz : plakaty : [katalog wystawy, Galeria 3a, Warszawa] luty-marzec 1995
Mieczysław Wasilewski : poster &