New items
Ludzie przeciw technologii : jak Internet zabija demokrację (i jak ją możemy ocalić)
Hannah Ryggen : Threads of Defiance
Źródła klasycznej demonologii japońskiej
Zobaczyć to, co polityczne : filozofia politycznej postrzegalności według Jacques'a Rancière'a
Abakanowicz : trauma i sława