New items
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation
Wybieg bez tajemnic : organizacja pokazów mody
Czytając
Artur Nacht-Samborski : maski czasu = masks of time
Genre, portrait and other works