New items
Mecenas, kolekcjoner, odbiorca : materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981
75 lat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku = 75 years of the Academy of Fine Arts in Gdańsk
Anish Kapoor
Edukacja medialna jako wyzwanie
Światło obrazu : uwagi o fotografii