New items
II + I
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation
Na ramionach olbrzymów : wykłady na festiwalu La Milanesiana w latach 2001-2015
Vademecum typografa. T. 1,
Sławomir Toman : obrazy = paintings