New items
Opt Art : from mathematical optimization to visual design
Otto Dix - Der böse Blick = Otto Dix - The Evil Eye
Fluxus Means Change : Jean Brown's Avant-Garde Archive
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project
Nostalgia za Kresami : ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska