New items
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Jerzy Jarnuszkiewicz : rzeźby, medale, ekslibrisy
Konfrontacje i argumenty : sztuka nowoczesna według założeń Galerii Krzywe Koło = Confrontations and arguments : modern art according to the Krzywe Koło Gallery
Kto chce niech wierzy Kosałka Jerzy = Almost nobody believes Kosałka Jerzy lives
Angus Taylor : Mind Through Materials