Nowości
Cyrillize it! : A Guide on Cyrillic typography for graphic designers = Kirillièiruj! : Gid po kirilličeskoj tipografike dlâ grafičeskih dizajnerov
Materiały i techniki : poradnik dla artysty współczesnego
Głosy zabitego miasta : wstępna prezentacja rezultatów badań archeologicznych na terenie dawnego getta warszawskiego w latach 2021-2022
Mona Hatoum : Terra infirma
Triumf typografii : kultura, komunikacja, nowe media