New items
Stanisław Baj : Światło i woda = Light and water
Drawing in the Dark
Lubomir Tomaszewski : ogień, dym i skała = fire, smoke, and rock
Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw