New items
Karolina Jabłońska
Basia Sokołowska : mroczne przejście = dark passage
Design 32 : konkurs Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2021 = The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts 2021 competition
Krytyka fotografii : jak rozumieć obrazy
28th International Poster Biennale in Warsaw = 28. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie