New items
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
Współobecność : artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego : Stefan Krygier 1923-1997 : symultanizm form
Josef Albers : interaction
Nostalgia za Kresami : ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska
New necklaces : 400 designs in contemporary jewellery