Nowości
Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu 1966-2018 = Wrocław School of Means of Transport Design
Jacek Sempoliński : Z malarstwem sobie poradzę = I Think I Can Handle Painting
Potencja : słownik symboli = Potency : a glossary of symbols
New Beauty : A Modern Look at Beauty Culture, and Fashion
Janusz Stanny : plakaty i okładki = posters, book covers