New items
Silvia Krivošíková
Zobaczyć to, co polityczne : filozofia politycznej postrzegalności według Jacques'a Rancière'a
Postava (po)stoj : Ján Triaška
Muzeum : Historia światowa. Tom 1,
Pusto-stan nienawiści