New items
Manual of Museum Planning : Sustainable Space, Facilities, and Operations
Franz Kafka: Proces
Lucyna Krakowska 1935-2004 : malarstwo : Warszawa, czerwiec 2019, Dom Artysty Plastyka
Sztuka idzie na wolność : sztuka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej i Węgierskiej Republice Ludowej w latach osiemdziesiątych XX wieku = Art breaks free : art in the Polish People's Republic, Czechoslovak Socialist Republic and Hungarian People's Republic in the 1980s
Textile Landscape : Painting With Cloth in Mixed Media