Nowości
Dorota Grynczel : twórczość
Design in Asia : the New Wave
Hilma af Klint : Artist, Researcher, Medium
Designing Fonts : An Introduction to Professional Type Design
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków