New items
Opowiadanie obrazem : tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych
Nowe obrazy
Rozwiązania konserwatorsko-aranżacyjne wnętrza Kościoła św. Anny w Różanie na tle estetyki neogotyckich obiektów sakralnych na Mazowszu
1950s Fashion Print
Karol Palczak : Tym, co teraz widzę = What I Am Seeing Now