New items
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 3],
Art and China after 1989 : theater of the world
Piotr Turek : wibracje i rozmowy koloraturowe
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Współobecność : artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego : Stefan Krygier 1923-1997 : symultanizm form