New items
Moje Arboretum : wystawa fotografii
Spór : antologia internetowego "Obiegu" 2004-2015
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Dostępność w projektowaniu interakcji
Duch metra