New items
Slow Art : The Experience of Looking, Sacred Images to James Turrell
Poster : A Visual History
Hilma af Klint : Artist, Researcher, Medium
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Data visualization for design thinking : applied mapping