New items
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Vitamin C : Clay + Ceramic : in contemporary art
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
Spirit of Painting : Cai Guo-Qiang at the Prado
Gauguin : artist as alchemist