New items
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Smart product design
Stanisław Brzęczkowski : 1897-1955 : monografia, katalog zbiorów
Krzysztof Jung : przemiana