New items
Tamara Łempicka : rysunek = drawing
W(o)toczeniu = In/on turning (surroundings)
Social net art : paradygmat sztuki nowych mediów w dobie web 2.0
Dzvìn : lìteratura ta mistectvo. nr 5, 2018
Pracownia Fotografii Kreacyjnej = Studio of Creative Photography = Der Kurs für Kreative Fotografie