New items
Pole bitwy : Paweł Baśnik, Piotr Bujak, Maciej Cholewa, Katarzyna Górna, Karolina Jarzębak, Robert Kuśmirowski, Nikita Krzyżanowska, Kasper Lecnim, Jan Możdżyński, Dominika Olszowy, Liliana Piskorska, Irmina Rusicka, Mikołaj Sobczak, Stach Szumski
Dzieła sztuki Banku Pekao S.A
Techniki malarskie caravaggionistów : badania obrazów z polskich zbiorów muzealnych
Klasycy Akademii warszawskiej w zbiorach Galerii Studio
On objects and their shadows. 2 = O obiektach i ich cieniach. 2