New items
Dziekanka artystyczna : fenomen kultury niezależnej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 1972-1998
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
Multiplied : Edition MAT and the Transformable Work of Art 1959-1965
Nalini Malani : The Rebellion of the Dead : Retrospective 1969-2018 = La rébellion des morts. Part 1
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition