New items
Contemporary stone sculpture : aesthetics, methods, appreciation
Krzyż koptyjski i jego naśladownictwa : kolekcja Wacława Korabiewicza
Zanim powstał Wydział Rzeźby : nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818-1939
Bajki
Curatorial : A Philosophy of Curating