New items
Jacek Jagielski : resume*
Książka po okładce : o współczesnym polskim projektowaniu okładek książkowych
Kto chce niech wierzy Kosałka Jerzy = Almost nobody believes Kosałka Jerzy lives
Piotr Gawron : nie ma formy bez anegdoty = no form without anecdote
Rzeźba ceramiczna