Nowości
Dürer : zbliżenia
New Beauty : A Modern Look at Beauty Culture, and Fashion
Siła rzemiosła : od pasji do mistrzostwa
Na koniec wszystko spłonie
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw