Nowości
Chaïm Soutine : Against the Current
Puppets : theatre, film, politics
Włodzimierz Pawlak : Dzienniki 1989-2022 = Diaries 1989-2022
Historia seksualności. T. 4,
Krytyka fotografii : jak rozumieć obrazy