Nowości
Body : on loneliness, modifications, possibilities, and threats of the human body in the era of Anthropocone
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw
Jej nieruchomość - krajobraz
Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014 : suplement
Hilma af Klint : Artist, Researcher, Medium