New items
Jacek Rykała : czarne słońce
Modern art: who cares? : an interdisciplinary research project and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art
Sztuka staje się życiem, a życie sztuką... : poglądy estetyczne Lou Andreas-Salomé w przestrzeni kulturowej końca XIX i początku XX wieku
Proroctwa
Marek Sobczyk : "muzeum" w cudzysłowie