Nowości
Dama z Elche : w kręgu sztuki hiszpańskiej
Mieczysław Wasilewski : Plakaty = Posters
Kobiety z obrazów : nowe historie
Janusz Stanny : plakaty i okładki = posters, book covers
Klasycy Akademii warszawskiej w zbiorach Galerii Studio